TRYGG ELSÄKERHET

 

 

Vi har noga utprovat olika LED lösningar för lågvolts lampor för att erbjuda högsta elsäkerheten.

Med hjälp av tekniska elingenjörer har vi nu en komplicerad elteknik som samspelar perfekt mellan unika filament LED-lampor, transformator och dimmer.

Hela spegeln med alla sina kopplingar är gjorda i lågvolt som gör att man inte kan få någon farlig elektriskstöt och det kan inte börja brinna.

IconMirrors speglar är CE- och RoHS-certifierade.

  CERTIFIERAD

 

CE-märkning är en produktmärkning vars märke består av bokstäverna CE (Communauté Européenne, Europeiska gemenskapen). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för märkningen är:

- Produkten överensstämmer med kraven på säkerhet, hälsa och miljö 

- Föreskriven kontrollprocedur har följts 

Att förse sina produktorna med CE-märkning visar tillverkare eller sin importör har tillämpat den grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav i EG-direktivorna. I princip innebär det att tillverkaren är ansvarig för alla skador som orsakas av den CE-märkta produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna. Medlemstaterna har förpliktat sig att överföra kraven till nationella regler med exakt den samma kravnivån. Det innebär att alla nationella lagstiftningar är likadana, eller harmoniserade. Märkningen infördes i Sverige 1 januari 1994 och hette EG-märket fram till 1 januari 1995. Gällande lag är Lag (1992:1534) om CE-märkning. De speciella rekommendationer och krav som finns för olika produkter finns i särskilda lagar och föreskrifter. Man får använda europeiska standarder (CEN, CENELEC), som är mer teknisk detaljerade, för att uppfylla kraven.

 

Genom direktiv 2002/95/EG (RoHS) förbjuds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden från och med 1 juli 2006.

Motiven till RoHS-direktivet är dels ämnenas hälso- och miljöfarliga egenskaper och dels den snabba tekniska utvecklingen av elektriska och elektroniska produkter. Produkterna byts ofta ut innan de är uttjänta och nya användningsområden tillkommer ständigt. Sammantaget används därför betydande mängder farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Den ständigt växande användningen av elektriska och elektroniska produkter ger även stora mängder avfall.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen